Total documentos 2405

Documentos / Recursos Educativos / E.S.O. / Educación Física

Aproximació a l’entorn des de l’àrea d’Educació Física

Vicente Marco Juan y otros

Miercoles, 21 de Enero de 2009

Co-autores:

Pedro Mendo Serrano

Maria Martínez Torres

Un dels problemes que més preocupa en la societat actual, i directament relacionat amb els xiquets/es, és el sedentarisme que caracteritza els seus hábits, els quals s’han vist modificats degut a la influència que les noves tecnologies tenen en la vida quotidiana.

El desconeixement del seu entorn natural próxim és una de les conseqüencies, producte d’aquest fenomen, que han sofert els nostres infants. Cal afegir que aquesta ignorància es manifesta, en ocasions, en una falta de respecte cap al medi ambient que hem d’evitar.

Precisament aquest és un dels objectius principals del nostre treball, participar en la conservació i millora dels entorns naturals on podem desenvolupar diverses activitats físiques i esportives, amb la finalitat de projectar aquesta idea a qualsevol altre context no urbà on estiguen els/les nostres alumnes en futur.

L’àrea d’Educació Física es pot considerar com a ferramenta ideal per tal d’aconseguir aquest fi. Dins d’aquesta, el senderisme, la BTT i l’orientació són els continguts triats per tal que els/les alumnes entren en contacte amb el medi fora del recinte escolar i, a més, desenvolupen les seues capacitats físiques, cognitives i socials.

Tot allò que pretenem treballar requereix una actitud de conscienciació i reflexió per part de l’alumne, ja que als nostres dies el maltracte al nostre medi ambient és una constant fàcilment observable. Per aquesta raó és recomanable possar en pràctica aquest conjunt de recursos amb alumnat de tercer cicle d’Educació Primaria o durant l’etapa d’Educació Secundària, tot i que, adaptant la metodologia i els aspectes conceptuals i proocedimentals també es podria aplicar al segon cicle d’Educació Primaria.

Condicionats per les limitacions impostes de capacitat del treball, vos presentem una sèrie de documents que esperem siguen de profit a la comunitat educativa i ajuden a l’alumnat a conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques que poden practicar a l’entorn natural.

Accedido: 1161

Recomendado: 0

Impreso: 271


Total de fotografías 110010

Web desarrollada por Telémaco Sistemas

(c) 2017 CEFIRE ELDA

C/San Crispín, 14 3600 Elda - Tel: 966 957 695 | 966 957 698 | Fax: 966 957 696

Esta web utiliza cookies propias y de terceros que son necesarias para el proceso de registro y el análisis de la navegacion de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver política de cookies

acepto las cookies