Videos Publicaciones Podcast Novedades Contacto

Total documentos 2405

Documentos / Recursos Educativos / E.S.O. / Ciencias de la Naturaleza

Aprenent al supermercat

Víctor Josep Fornés Grimalt y otros

Miercoles, 21 de Enero de 2009

Co-autores:

Maria Isabel Puig Mulet

Francisco Miralles Costa

Ismael Guardiola Mora

Mònica Monserrat Bordes

Antònia Librada Avellà Oliver

Librada Avellà Oliver

Maria José Ferrer Fayos

Josefa Garcia Pedro

Maria Jesús Cascales Bolta

Aquest conjunt d’activitats estan pensades per a desenvolupar-les en un nivell de 3r curs de ESO, dins l’àmbit de les àrees de Matemàtiques, Ciències de la Natura i Tecnologia. L’objectiu global és dotar a l’alumne d’un esperit crític, que li permeta analitzar i prendre decisions encertades davant les diferents possibilitats que apareixen en el mercat del consum. A més a més, mostrar-los que tot allò que treballem en classe els pot servir per a situacions quotidianes, com per exemple anar a comprar al supermercat. Es pretén, també, que l’alumnat siga capaç de treballar amb els companys de forma cooperativa.

Aquestes activitats, en estar dissenyades per professorat de diferents àrees, contribueixen, en menor o major mesura, a l’adquisició de les diferents competències (en comunicació lingüística, matemàtica, en el coneixement i interacció en el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciudatana, cultural i artística, per aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal) marcades pel currículum.

Al mateix temps, es treballen els temes transversals de l’educació per a la salut i el consumidor, l’educació mediambiental, l’educació per la igualtat de sexes i l’educació per la pau.

Com a pas previ, a la posada en pràctica d’aquest dossier, es recomanable presentar el conjunt d’activitats a classe i les “regles del joc”.

En la següent sessió és necessari fer una visita amb l’alumnat a un supermercat, on distribuïts en grups de 4 o 5, hauran d’anar recollint les dades i la informació corresponent de cada activitat, que desprès tindrà una continuació al centre ( aula ordinària, aula d’informàtica i aula-taller).

Per a finalitzar, cada grup ha de lliurar com a document final totes les activitats en paper, així com els arxius que hagen generat com a conclusió d’algunes activitats.

Accedido: 1701

Recomendado: 0

Impreso: 380


Total de fotografías 20210

Web desarrollada por Telémaco Internet SL

(c) 2018LASALU - ARCHIVO FOTOGRAFICO

Esta web utiliza cookies propias y de terceros que son necesarias para el proceso de registro y el análisis de la navegacion de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver política de cookies

acepto las cookies