Videos Publicaciones Podcast Novedades Contacto

Total documentos 2405

Documentos / Recursos Educativos / Primaria / Atención a la diversidad

Deficientes auditivos

Joaquin Galiana Sanchis

Miercoles, 21 de Enero de 2009

Es la realizació amb el programa Flash d'una ajuda par a vore les característiques de tots els tipus de deficients auditius que ens podem trobar en els col•legis i instituts. Xiquets i xiquetes amb deficiència Auditiva Lleugera (D.A.L.), els xiquets amb esta perduda capten la parla conversacional, i aprenen a parlar espontàniament de forma correcta, PÈRDUA DE 20 a 40 dB, Deficiència Auditiva Mitja (D.A.M.), .PÈRDUA DE 40 a 70 dB, el llindar es troba en el nivell habitual de la paraula; perquè siga ben percebuda es requereix una veu d’una certa intensitat, Deficiència Auditiva Severa (D.A.S.).PÈRDUA DE 70 a 90 dB, només sentirà sorolls i veus fortes i, a d’acostar-nos a perdudes de 90 dB, hi haurà sons consonàntics que no percebrà (depenent de les freqüències conservades), Deficiència Auditiva Profunda (D.A.P.).PÈRDUA SUPERIOR a 90 dB, els xiquets amb esta pèrdua no capten el llenguatge conversacional i amb audiòfons només podran tindre una audició parcial i a més amb una capacitat pobra de discriminació, fa que la via auditiva no siga suficient per a l’aprenentatge del llenguatge, Cofòsis (són casos excepcionals).CAP RESTA AUDITIVA, els xiquets amb esta pèrdua no capten el llenguatge conversacional ni amb amplificadors sordeses conductives o de transmissió són el resultat d’una deficiència en el funcionament de l’orella mitjana, sordeses de percepció o neurosensorials han perdut la capacitat de sentir els sons conduïts tant per via aèria com per via òssia, sordeses combinades o de tipus mixt tenen components de tipus conductiu i de tipus perceptiu i, per tant, estan lesionada l’oïda mitjana i l’orella intern, SORDESES CENTRALS ocorre com a conseqüència d’una lesió en els mecanismes de recepció i d’integració del missatge auditiu deguts a una lesió cerebral, SORDESES PRELOCUTIVES són aquelles heredades o adquirides abans d’aprendre a parlar, y SORDESES POSTLOCUTIVES són les sordeses que es presenten després d’haver aprés a parlar.

Accedido: 1650

Recomendado: 0

Impreso: 276


Total de fotografías 20210

Web desarrollada por Telémaco Sistemas

(c) 2018 CEFIRE ELDA

C/San Crispín, 14 3600 Elda - Tel: 966 957 695 | 966 957 698 | Fax: 966 957 696

Esta web utiliza cookies propias y de terceros que son necesarias para el proceso de registro y el análisis de la navegacion de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver política de cookies

acepto las cookies