Videos Publicaciones Podcast Novedades Contacto

Total documentos 2405

Documentos / Recursos Educativos / Primaria / Valenciano: lengua y literatura

Jo també puc C-QU-H

MªJosé Fernàndez Gàlvez y otros

Miercoles, 21 de Enero de 2009

És un material de lectoescriptura que està principalment dirigit als alumnes nouvinguts que desconeixen la nostra llengua tant a nivell oral com escrit.

Consta de diferents fitxes que treballen:

- GRAFOMOTRICITAT

- DISCRIMINACIÓ VISUAL

- DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

- VOCABULARI BÀSIC

- LECTURA COMPRENSIVA

- ESCRIPTURA

En primer lloc, el material comença per les fitxes de grafomotricitat que ens serviran també per començar a treballar el reconeixement de la grafia i a relacionar aquesta amb el seu so.

Aquestes fitxes les podem rendibilitzar més o menys en funció de la capacitat de l’alumne i de la rapidesa del seu aprenentatge. Així, si l’alumne te dificultats per relacionar so i grafia podem fer que cada vegada que acabe de repassar un rengló vinga a llegir-ho amb nosaltres. A més a més, podem relacionar el so i la grafia de cadascuna de les lletres amb un color.

En segon lloc, les fitxes de discriminació visual consistiran en que l’alumne rodege o pinte la lletra que estem treballant. Pot localitzar-la primer amb llapis i desprès amb el color corresponent.

En tercer lloc, apareixen les fitxes de discriminació auditiva on trobarem diferents dibuixos que l’alumne a d’encerclar tenint en compte si el nom d’aquestos comença o conté la lletra que estem treballant.

Al mateix temps, aprofitarem per ensenyar oralment aquest vocabulari al nostre alumne.

A continuació, trobem les fitxes de lectura comprensiva. A aquestes l’alumne tindrà que llegir les paraules que hi trobe i relacionar-les amb el dibuix que corresponga. Amb el mateix vocabulari es treballarà a les fitxes d’escriptura.

Finalment, l’ultima o ultimes fitxes són “flash card”. Les retallarem, separant la imatge del seu nom, per a que l’alumne puga aprendre aquest vocabulari a través del joc.

Coautores:

MªAmparo Garcia Bixquert

MªJesús López Arjona

Mª Teresa Pastor Alabau

Natividad Isabel Pons BLASCO

MªElena Segura Bermejo

MªAmparo Valls Benavent

Accedido: 1771

Recomendado: 0

Impreso: 316


Total de fotografías 20210

Web desarrollada por Telémaco Internet SL

(c) 2018LASALU - ARCHIVO FOTOGRAFICO

Esta web utiliza cookies propias y de terceros que son necesarias para el proceso de registro y el análisis de la navegacion de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver política de cookies

acepto las cookies